טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Borders
Additive Border
עותק
<!-- Additive Border --><span class="border"></span><span class="border-top"></span><span class="border-right"></span><span class="border-bottom"></span><span class="border-start"></span>
Border All Side
Border Top
Border Right
Border Bottom
Border Left
Border Width
עותק
<!-- Border Width --><span class="border"></span><span class="border border-2"></span><span class="border border-3"></span><span class="border border-4"></span><span class="border border-5"></span>
Border 1px
Border 2px
Border 3px
Border 4px
Border 5px
Subtractive Border
עותק
<!-- Subtractive Border --><span class="border-0"></span><span class="border-top-0"></span><span class="border-end-0"></span><span class="border-bottom-0"></span><span class="border-start-0"></span>
Border All Side
Border Top
Border Right
Border Bottom
Border Left
Border color
עותק
<!-- Border Color --><span class="border border-primary"></span><span class="border border-secondary"></span><span class="border border-success"></span><span class="border border-danger"></span><span class="border border-warning"></span><span class="border border-info"></span><span class="border border-dark"></span><span class="border border-white"></span><span class="border border-light"></span>
Border Primary
Border Secondary
Border Success
Border Danger
Border Warning
Border Info
Border Light
Border Dark
Border White
Border Radius
עותק
<!-- Border Radius --><span class="rounded"></span><span class="rounded-top"></span><span class="rounded-right"></span><span class="rounded-bottom"></span><span class="rounded-left"></span><span class="rounded-circle"></span><span class="rounded-pill"></span><span class="rounded-0"></span><span class="rounded-lg"></span>
Rounded
Rounded Top
Rounded Right
Rounded Bottom
Rounded Left
Rounded Circle
Rounded Pill
Rounded 0
Rounded Large