טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Colors
Text Colors
עותק
<!-- Text Color --><span class="text-primary"></span><span class="text-secondary"></span><span class="text-success"></span><span class="text-danger"></span><span class="text-warning"></span><span class="text-info"></span><span class="text-light"></span><span class="text-dark"></span><span class="text-body"></span><span class="text-muted"></span><span class="text-black-50"></span><span class="text-white-50"></span>

.text-primary

.text-secondary

.text-success

.text-danger

.text-warning

.text-info

.text-light

.text-dark

.text-white

.text-body

.text-muted

.text-black-50

.text-white-50

Background colors
עותק
<!-- Background Color --><span class="bg-primary"></span><span class="bg-secondary"></span><span class="bg-success"></span><span class="bg-danger"></span><span class="bg-warning"></span><span class="bg-info"></span><span class="bg-light"></span><span class="bg-dark"></span><span class="bg-white"></span><span class="bg-transparent"></span>
.bg-primary
.bg-secondary
.bg-success
.bg-danger
.bg-warning
.bg-info
.bg-light
.bg-dark
.bg-white
.bg-transparent
Background gradient
עותק
<!-- Background Gradient -->By adding a ".bg-gradient" class, a linear gradient is added as background image to the backgrounds.This gradient starts with a semi-transparent white which fades out to the bottom.
.bg-primary
.bg-secondary
.bg-success
.bg-danger
.bg-warning
.bg-info
.bg-light
.bg-dark