טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Select
Select
עותק
<!-- Default Select --><div class="form-group"><label class="form-label" for="defaultSelect">Default select</label><select class="form-select" id="defaultSelect" name="" aria-label="Default select example"><option value="1" selected>One</option><option value="2">Two</option><option value="3">Three</option></select></div><!-- Multiple Select --><div class="form-group"><label class="form-label" for="multipleSelect">Multiple select</label><select class="form-select" id="multipleSelect" name="" multiple aria-label="multiple select example"><option value="1" selected>One</option><option value="2">Two</option><option value="3">Three</option><option value="4">Four</option></select></div><!-- Multiple Select With Size --><div class="form-group"><label class="form-label" for="multipleSelect2">Multiple select with size</label><select class="form-select" id="multipleSelect2" name="" multiple size="3" aria-label="multiple select example"><option value="1" selected>One</option><option value="2">Two</option><option value="3">Three</option><option value="4">Four</option><option value="5">Five</option></select></div><!-- Large Select --><div class="form-group"><label class="form-label" for="defaultSelectLg">Large select</label><select class="form-select form-select-lg" id="defaultSelectLg" name="" aria-label="Default select example"><option value="1" selected>One</option><option value="2">Two</option><option value="3">Three</option></select></div><!-- Small Select --><div class="form-group mb-0"><label class="form-label" for="defaultSelectSm">Small select</label><select class="form-select form-select-sm" id="defaultSelectSm" name="" aria-label="Default select example"><option value="1" selected>One</option><option value="2">Two</option><option value="3">Three</option></select></div>