טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Spinner
Circle loader
עותק
<!-- Circle Loader --><div class="circle-loader"><div class="circle-big"></div></div>
Dot loader
עותק
<!-- Dot Loader --><div class="dot-loader"><div class="dot1"></div><div class="dot2"></div><div class="dot3"></div></div>
Circle spinner
עותק
<!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-success"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-warning"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-danger"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-info"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-light"><div class="circle"></div></div><!-- Circle Spinner --><div class="circle-spinner circle-spinner-dark"><div class="circle"></div></div>
Border spinner
עותק
<div class="spinner-border text-primary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-secondary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-success" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-warning" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-danger" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-info" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-light" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border text-dark" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div>
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
Growing spinner
עותק
<div class="spinner-grow text-primary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-secondary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-success" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-warning" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-danger" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-info" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-light" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow text-dark" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div>
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
Spinner small size
עותק
<div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-primary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-secondary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-success" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-warning" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-danger" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-info" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-light" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-dark" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-secondary" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-success" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-warning" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-danger" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-info" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-light" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div><div class="spinner-border spinner-border-sm text-dark" role="status"><span class="sr-only">טוען...</span></div>
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...
טוען...